wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Potrącenie wierzytelności

Drukuj

Tagi: dlug | oswiadczenie | porozumienie | potracenie | umorzenie | wierzytelnosc

Do bazy wzorów w serwisie Wzoryprawne.pl został dodany wzór oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.

Potrącenie jest możliwe, gdy:

  • dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami,
  • przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku;
  • obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym

Skutkiem potrącenia jest umorzenie wierzytelności do kwoty wierzytelności niższej. Jeżeli więc jednej stronie przysługuje względem drugiej wierzytelność w kwocie 2.000 zł, a drugiej względem pierwszej wierzytelność w kwocie 3.000 zł, to umorzenie nastąpi do kwoty 2.000 zł.

Potrącenie jest możliwe również w drodze porozumienia zawartego między stronami.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----