wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: umowy

Znaleziono pozycji: 77.

1. wzór umowy - zastaw rejestrowy I
(Wzory umów/inne wzory)
Wzór umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ...
2. Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ...
3. Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Wzory umów/pozostałe wzory dot. spółki z o.o.)
Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ...
4. Wzór porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy z jednej spółki na inną za zgodą drugiej strony umowy ...
5. wzór umowy sprzedaży udziałów spółka z o.o.
(Wzory umów/pozostałe wzory dot. spółki z o.o.)
Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ...
6. Wzór wezwania do wykonania umowy o dzieło
(Wzory umów/wzory pism dla konsumenta)
Wzór wezwania do wykonania umowy o dzieło ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z uwagi na molestowanie seksualne pracownika ...
Wzór pozwu - odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, z żądaniem przwyrócenia do pracy ...
Wzór pozwu - odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, z żądaniem zapłaty odszkodowania ...
12. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron ...
13. Wzór umowy o wykonanie logo z licencją niewyłączną
(Wzory umów/wzory umów - prawo autorskie)
Wzór umowy o dzieło - wykonanie znaku graficznego (logo) wraz z udzieleniem zamawiającemu licencji niewyłącznej do niego ...
14. Wzór umowy o wykonanie logo z licencją wyłączną
(Wzory umów/wzory umów - prawo autorskie)
Wzór umowy o dzieło - wykonanie znaku graficznego (logo) wraz z udzieleniem zamawiającemu licencji wyłącznej do niego ...
15. Wzór umowy o używanie samochodu dla celów służbowych
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o używanie samochodu dla celów służbowych ...
16. Wzór umowy o wykonanie logo z prawami autorskimi
(Wzory umów/wzory umów - prawo autorskie)
Wzór umowy o dzieło - wykonanie znaku graficznego (logo) wraz z przeniesieniem na zamawiającego autorskich praw majątkowych do niego ...
Wzór przedwstępnej umowy kupna - sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego z kredytu bankowego. ...
Wzór umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży lokalu za gotówkę ...
19. Wzór pozwu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
(Wzory umów/wzory pism dla konsumenta)
Wzór pozwu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ...
20. Wzór umowy o dział spadku ze spłatami
(Wzory umów/wzory dot. spadków)
Wzór umowy o dział spadku ze spłatami. ...
21. Wzór umowy o dział spadku bez spłat
(Wzory umów/wzory dot. spadków)
Wzór umowy o dział spadku bez spłat. ...
22. Wzór umowy komisu (kupno)
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy komisu (kupno) ...
23. Wzór umowy komisu (sprzedaż)
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy komisu (sprzedaż) ...
24. Wzór umowy ugody pozasądowej
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy ugody pozasądowej. ...
25. Wzór umowy podnajmu
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy podnajmu. ...
26. Wzór umowy o świadczenie usług
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy o świadczenie usług. ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem wraz z udzieleniem urlopu wypoczynkowego ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z uwagi na niepłacenie wynagrodzenia ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z powodu naruszenia godności pracownika ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika i nie przeniesieniem pracownika do innej ...
Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika ...
Wzór pozwu - odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z powodu utraty zaufania, z żądaniem zapłaty odszkodowania ...
Wzór pozwu - odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę bez podania przyczyny, z żądaniem przywrócenia do pracy ...
Wzór pozwu - odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę bez podania przyczyny wypowiedzenia, z żądaniem zasądzenia odszkodowania ...
36. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ...
37. Wzór umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem ...
Wzór umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy ...
39. Wzór umowy barterowej
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy barterowej ...
40. Wzór umowy zastawu na rzeczy
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy zastawu na rzeczy (samochodzie), zabezpieczającego pożyczkę ...
41. Wzór umowy spółki partnerskiej II
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
wzór umowy spółki partnerskiej zawierający zapisy wskazujące partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność ...
42. Wzór umowy spółki komandytowej
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
Podstawowy wzór umowy spółki komandytowej ...
43. Wypełniony wzór formularza RZ-3 III- wykreślenie zastawu z rejes
(Wzory umów/w sprawach dot. rejestru zastawów)
Przykładowo wypełniony formularz RZ-3 - wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce z o.o.z rejestru zastawów
44. Wypełniony wzór formularza RZ-3 - wykreślenie zastawu z rejestu
(Wzory umów/w sprawach dot. rejestru zastawów)
Przykładowo wypełniony formularz RZ-3 - wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego na samochodzie osobowym z rejestru zastawów
45. Wypełniony wzór formularza RZ-3 II- wykreślenie zastawu z rejest
(Wzory umów/w sprawach dot. rejestru zastawów)
Przykładowo wypełniony formularz RZ-3 - wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego na samochodzie ciężarowym z rejestru zastawów
46. Wzór umowy spółki partnerskiej I
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
Podstawowy wzór umowy spółki partnerskiej ...
47. Wzór umowy spółki cywilnej IV
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
wzór umowy spółki cywilnej zawartej na czas nieoznaczony zawierający zapisy dot. powierzenia prowadzenia spraw spółki jednemu wspólnikowi ...
48. Wzór umowy spółki cywilnej III
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
wzór umowy spółki cywilnej zawartej na czas nieoznaczony zawierający zapisy dot. możliwości wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika ...
49. Wzór umowy spółki cywilnej I
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
Podstawowy wzór umowy spółki cywilnej ...
50. Wzór umowy spółki cywilnej II
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
wzór umowy spółki cywilnej zawartej na czas nieoznaczony zawierający zapisy dot. rozwiązania spółki ...
51. Wzór skierowania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia
(Wzory umów/wzory pism do pracodawcy)
Wzór pisma kierującego pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. ...
52. Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego
(Wzory umów/inne wzory)
Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego ...
53. Wzór umowy spółki jawnej I
(Wzory umów/wzory umów z prawa spółek)
Podstawowy wzór umowy spółki jawnej ...
54. Wzór umowy spółki jawnej I
(Wzory umów/wzory dot. spółek osobowych)
Podstawowy wzór umowy spółki jawnej ...
55. Wzór umowy o pracę na zastępstwo
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o pracę na zastępstwo ...
56. Wzór umowy o pracę na czas określony
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o pracę na czas określony ...
57. Wzór umowy o pracę na okres próbny
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o pracę na okres próbny ...
58. Wzór umowy o pracę na pół etatu
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o pracę na pół etatu ...
59. Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony
(Wzory umów/wzory umów z prawa pracy)
Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony ...
60. Wzór umowy o poufności
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy o poufności ...
61. umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
(Wzory umów/wzory umów dot. działalności gospodarczej)
Wzór umowy pożyczki między wspólnikiem a spółką z o.o. ...
Wzór pozwu pracownika przeciwko pracodawcy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za mobbing
63. Wypełniony wzór formularza RZ-1- wniosek o wpis rejestru zastawó
(Wzory umów/w sprawach dot. rejestru zastawów)
Przykładowo wypełniony formularz RZ-1 - wniosek o wpis zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. do rejestru zastawów
64. Wzór statutu spółki akcyjnej
(Wzory umów/wzory dotyczące spółki akcyjnej)
Wzór statutu spółki akcyjnej.
65. Wzór statutu spółki akcyjnej przekształconej
(Wzory umów/wzory dotyczące spółki akcyjnej)
Wzór statutu spółki akcyjnej jako spółki przekształconej
66. Wzór aneksu przedłużającego umowę
(Wzory umów/wzory aneksów)
Wzór aneksu przedłużającego umowę
67. Wzór zgłoszenia wierzytelnosci w postępowaniu upadłosciowym
(Wzory umów/wzory w sprawach gospodarczych)
Wzór zgłoszenia wierzytelnosci w postępowaniu upadłosciowym
68. Wzór wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłosci dłużnika
(Wzory umów/wzory w sprawach gospodarczych)
Wzór wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika
69. Wzór wypowiedzenie OC samochodu przez nabywcę
(Wzory umów/wzory pism dla konsumenta)
Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC samochodu przez jego nabywcę
70. Wzór 1 zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia
(Wzory umów/pozostałe wzory dot. spółki z o.o.)
Wzór 1 zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia.
71. Wzór planu przekształcenia III
(Wzory umów/pozostałe wzory dot. spółki z o.o.)
Wzór planu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
72. Wzór planu przekształcenia II
(Wzory umów/pozostałe wzory dot. spółki z o.o.)
Wzór planu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
73. Wzór planu przekształcenia I
(Wzory umów/pozostałe wzory dot. spółki z o.o.)
Wzór planu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
74. Wzór wypełnionego wniosku o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie fi
(Wzory umów/w sprawach dot. Krajowego Rejestru Sądowego)
Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdanie finansowe i inne dokumenty - formularz KRS-Z30.
75. Umowa użyczenia
(Matching tags: umowa,użyczenia,wzór,umowy,darmowy)
Serwis wzoryprawne.pl oddaje do Państwa dyspozycji również darmowe wzory i pisma procesowe. Poniżej znajdą Państwo kilka najpopularniejszych umów przygotowanych przez zespół serwisu wzoryprawne.pl. Zachęcamy ...
76. Umowa pożyczki
(Matching tags: umowa,wzór,umowy,darmowy,pożyczki)
... Pożyczki, powiększonej o oprocentowanie wskazane w § 4 Umowy, w terminie określonym w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy. § 2 1. Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż: a) znajduje się w ...
77. Umowa sprzedaży samochodu
(Matching tags: umowa,wzór,umowy,darmowy,sprzedaży,samochodu,samochód)
... za cenę ........... PLN (słownie: ...... złotych). 2. Strony zgodnie oświadczają, iż Kupujący w momencie zawarcia niniejszej umowy zapłacił Sprzedającemu kwotę, o ktorej mowa w ust. 1 powyżej, a Sprzedający ...Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----