wzoryprawne.pl - wzory pism i umów

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Drukuj

Tagi: konsument | odstapienie | umowa

Podjęcie decyzji o zakupie jakiegoś przedmiotu w sklepie internetowym lub na portalu aukcyjnym często następuje pod wpływem impulsu. Po odebraniu towaru okazuje się, że zakup nie był do końca przemyślany. W takim przypadku przepisy przewidują możliwość zwrócenia sprzedawcy zakupionej rzeczy. Zobacz, w jaki sposób zwrócić zakupiony na odległość towar, w jakim terminie oraz jakie inne działania podjąć, aby sprzedawca musiał przyjąć towar i zwrócić za niego pieniądze.

Czym jest umowa zawarta na odległość?

Umową zawartą na odległość są wszelkie umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron umowy, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Takimi umowami będą więc w szczególności umowy sprzedaży zawierane przez Internet – zakupy w sklepach internetowych, zakupy na aukcjach z opcją „Kup teraz”, a także zakupy dokonane np. w drodze zamówienia przez telefon (np. w tzw. teleshopie), wypełnienia zamówienia wydrukowanego w gazecie i przesłania go do sprzedawcy, czy zamówienie usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej (np. zamówienie telewizji kablowej czy dostępu do Internetu).


Kupujący – konsumentem

Aby móc skorzystać z uprawnienia wynikającego z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zawierana przez kupującego umowa nie powinna być związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Status konsumenta będzie więc mieć osoba, która dokonała zakupu telewizora do domu, mimo iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie instalowania anten telewizyjnych. Statusu konsumenta nie będzie mieć zaś osoba, która dokonała zakupu takiego telewizora w celu wyświetlania swoim klientom reklamówek oferowanych przez siebie produktów.

Jakie działania podjąć i w jakim terminie?


W razie zawarcia umowy na odległość konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Aby zachować termin wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Warto więc zachowywać wszelkie dowody wysłania pisma zawierającego takie oświadczenie, aby w razie sporu móc wykazać zachowanie terminu.

Zobacz wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jeżeli sprzedawca nie poinformował konsumenta o istotnych informacjach na temat swojej działalności najpóźniej w chwili zawarcia umowy, w szczególności o danych sprzedawcy, adresie itp., termin, w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi i liczy się od dnia wydania rzeczy, albo od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Jeżeli konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma powyższe informacje, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od daty otrzymania tych informacji.Jakie są skutki odstąpienia?


W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a strony powinny zwrócić sobie wszystko, co sobie świadczyły. Oznacza to, że sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi równowartość zakupu wraz z kosztami przesyłki, a konsument powinien zwrócić sprzedawcy zakupiony towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Jeżeli dokonano przedpłaty na towar lub usługę, konsumentowi należą się odsetki ustawowe liczone od daty dokonania przedpłaty.

Warto również podkreślić, że sprzedawcy nie przysługuje możliwość zastrzeżenia, że od umowy wolno odstąpić za zapłatą określonej kwoty. W stosunkach z konsumentami takie zastrzeżenie będzie nieważne.

Kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?


Uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni nie mają osoby, które dokonały zakupu na licytacji. Nadto, uprawnienia takiego, jeżeli nie umówiono się inaczej, konsument nie ma również w wypadku:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.

Wzoryprawne.pl, 22.12.2010

Zobacz też:

Utwory zawarte w serwisie wzoryprawne.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu wzoryprawne.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności online obsługuje

wzory prawne pism i umów wzór umowy pisma online

Nowości

umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
umowa pożyczki wspólnik-spółka z o.o.
12,30 PLN
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
Wzór formularza KW-Wpis zabezpieczenie I
12,30 PLN
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
Wzór apelacji od wyroku w sprawie o alimenty II
18,45 PLN
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
Wzór apelacji pracodawcy w sprawie pracowniczej
18,45 PLN
----- Account: pp.wzoryprawne.pl -----